O MNĚ

Pracovní zkušenosti:
Nabízím Vám přes 40 let zkušeností v oboru stavebnictví. Během této doby jsem působil jako nezávislý konzultant, i v soukromých společnostech a státní správě jako stavební dozor, stavbyvedoucí,
vedoucí stavebních skupin při vzdělávání techniků s sestavování metodiky, vypisování výběrových řízení na projektanty, vedení výrobních výborů při práci na projektové dokumentaci, zpracování smluv
s projektanty, vypisování výběrových řízení na dodavatele stavebních prací, vedení stavby, provádění kontrol rozsahu a kvality prací, dodržování technologických postupů, kontroly výkazů výměr,
kontroly faktur, přejímací řízení, kolaudační řázení, předání uživateli.

Vzdělání:
SPŠ stavební obor vodohospodářské stavby 1970
Pomaturitní studium na SPŠ stavební obor provozní technik 1977
Průběžná školení o BOZP, stavebním zákoně, cenové tvorbě, výběrových řízení, atd.

Jan Šafařík
IČ: 03539270
Konšelská 378/13, 180 00, Praha – Libeň
Telefon: 603 489 747
Email: jan@dozorujistavby.cz